Active Consulting

Inom Active Consulting hjälper vi våra kunder med nyinstallationer, projektering, uppgradering/utveckling av befintliga system och mycket mer. Våra partners är HP, VMware, Cisco, Eizo, Microsoft, Trend Micro och ARCserve. Med hjälp av lösningar från dem så levererar vi både enkla och avancerade lösningar till små och medelstora företag.

Alla konsulter är ITIL-certifierade och jobbar enligt ITIL- best practice. Vi bygger nätverk med Cisco/HP hårdvara och VMware kluster för servrar och virtualiserade arbetsplatser.

Vi arbetar med Ciscos och Trend Micros olika säkerhetslösningar för övervakning av nätverk, brandväggar och övriga system till våra kunder.

Active Consulting