Active Protect

Förberedd på det värsta – Webinar 4/9I takt med att ransomware-attacker ökar, ökar också behovet av robust IT-säkerhet. Stärk ditt IT-försvar med Active Protect och förebygg problem innan de inträffar.

Delta på vårt webinar. Fyll i formuläret nedan!

Andelen angripna av ransomware har ökat från 37% under 2021 till 66% under 2023. Är din verksamhet skyddad mot cyberhot? Delta i vårt webinar!

Vi kan IT- och datasäkerhet, och jobbar aktivt för att höja grundsäkerheten hos alla våra kunder. Med ArcServe och Active Protect säkerställer vi tryggheten för våra kunder. Var med på webinariet där Linus berättar mer och lär dig trygga din IT.

Har du råd att inte vara säker?


Stå trygg inför en cyberattack

Det rådande världsläget och Sveriges inträde i Nato har spätt på cyberhotet. I kommande webinar visar vår Arcserve-expert Linus hur du skapar och sätter upp en katastrofåterläsningsplan.

Delta genom att anmäla dig i formuläret nedan. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Anmäl dig nu!