Cirkulär IT


Ge er IT-utrustning ett nytt jobb!

När ni hyr datorer, mobiler, surfplattor, skärmar och andra IT-produkter av oss så ingår tjänsten ”Cirkulär IT”. Det innebär att när det är sex månader kvar innan hyrestiden går ut så kommer vi med ett förslag på byte till ny IT-utrustning för er. Efter att ni har fått den nya IT-utrustningen så återtar vi den gamla för återbruk och ni som kund får en kickback. Det innebär också att IT-utrustningen kan återanvändas och komma till nytta någon annanstans. Om utrustningen inte går att återbruka så kommer den att återvinnas på ett miljövänligt sätt. Vi kan tillsammans med vår samarbetspartner även köpa in gammal IT-utrustning för återbruk eller miljösäker återvinning.

Med våra lösningar stärker du hållbarhetsarbetet genom konkreta CO2-besparingar, skapar värde i utrustningen och sänker därmed kostnaderna. Det är smartare, enklare och säkrare än att skrota och återvinna utrustningen eller låta den ligga och damma i förråd – och mycket bättre för miljön!

Radering enligt GDPR

Vår samarbetspartner hjälper organisationer över hela världen att skapa en hållbar livscykelhantering av sin IT-utrustning. Vi återtar era använda datorer, mobiler och andra IT-produkter från organisationer och dataraderar hårddiskar och lagringsmedia i linje med de skärpta kraven i EU:s dataskyddslag GDPR. Vi testar och förbättrar produkterna och ser till att de kommer till nytta igen.

Miljö

Tillverkning av IT-utrustning är kolossalt resurskrävande och många av de råvaror och metaller som är kritiska i elektroniktillverkningen är på väg att ta slut, till exempel indium och ett flertal jordartsmetaller. Bara för att tillverka en ny dator går det åt 1,8 ton råvaror, vatten, kemikalier och energi. Genom att låta er gamla IT-utrustning gå till återanvändning – eller handla IT-produkter i andra hand – gör din organisation en viktig miljöinsats och en betydande koldioxidbesparing. Att återanvända en enda dator minskar utsläppen av växthusgaser med 109 kilo. Det motsvarar energin för att driva ett kylskåp i tio år.

Hållbarhetsredovisning

Alla företag och verksamheter påverkar miljön negativt på olika sätt. I tjänsteföretag brukar resor stå för den största klimatpåverkan men konsumtionen av IT-produkter utgör en större del än vad många tror om man väger in miljönotan för tillverkningen. Det är en betydligt större del jämfört med till exempel elförbrukning eller kontorsmaterial. Dessutom även om konsumtionen av el och resor kan minskas så kan den i regel inte bli noll eller ge en positiv miljöpåverkan. Med återanvändning är förhållandet det omvända – genom att återanvända i stället för att återvinna omvandlas en direkt negativ belastning på miljön till en positiv miljöpåverkan som kan användas som nyckeltal i hållbarhetsredovisningen.

Samhälle

Återanvändning gör det möjligt för fler människor och organisationer – och även dem med begränsade ekonomiska resurser – att få tillgång till testade och väl fungerande IT-produkter. På så vis minskas det digitala utanförskapet. Inom till exempel skolan finns ett stort behov av datorer och IT-produkter. För de flesta skolor är andrahandsmarknaden för IT en förutsättning för att kunna förse eleverna med datorer.

I vårt arbete med hållbarhet gör vi även följande på Active IT:

  • Vår personal har tillgång till Aimos elbilstjänst, när vi åker på kundbesök.
  • Vi återvinner allt på kontoret via Returab
  • Vår datahallsleverantör använder 100% förnyelsebara energikällor.

Såhär fungerar det