Active Protect

Större IT-säkerhet för ditt företag


Med Active Protect får du en större IT- och datasäkerhet med hjälp av förebyggande åtgärder, löpande övervakning och haveriberedskap.

Hur sårbar är din IT? Active Protect är en av våra viktigaste tjänster för kunder inom vård och omsorg samt verksamheter där IT-säkerhet och datasäkerhet är affärskritiska. 

Så här fungerar Active Protect

1. Kartläggning och analys

Vi börjar med en sårbarhetsanalys av ditt IT-skydd för att hitta rätt åtgärder. Därefter ger vi en rekommendation för interna utbildningar, rutiner och ny praxis för serverar, klientdatorer och nätverk. Vi ger också förslag på en löpande plan som säkerställer kontinuerligt skydd för din verksamhet.

Det här ingår

 • Sårbarhetsanalys och penetrationstester
 • Rekommendation för servrar, klientdatorer och nätanvändning.
 • Interna rutiner för självgranskning, utveckling och utbildning
 • Information och pedagogiska insatser

2. Löpande övervakning och skydd

Med sårbarhetsanalysen på plats vet vi vilka löpande åtgärder du behöver för att säkerställa din IT-säkerhet. Vårt löpande avtal för Active Protect tecknas på 12, 24 eller 36 månader och inkluderar kontinuerlig övervakning, antivirus, brandvägg och intrångsskydd på klientnivå. Din verksamhet skyddas också av verifierad långtidsbackup och versionshantering vilket innebär att all data kan återställas vid behov.

Det här ingår

 • Kontinuerlig övervakning av tillgänglighet och resursförbrukning
 • Kontinuerlig övervakning av inkommande/utgående trafik
 • Kontinuerlig övervakning av intern trafik
 • Agent- och kommunikationsbaserad övervakning
 • Inbyggt antivirus, brandvägg, intrångsskydd på klientnivå
 • Intrångsskydd på trafik till/från internet
 • Zero trust och mikrosegmentering i datahallen
 • Verifierade långtidsbackup
 • Versionshantering på konfigurationer för nätverksutrustning

Outsourca din IT med Active

Du vet väl att du kan komplettera Active Protect med våra andra IT–tjänster? Tillsammans med Active Cloud, Active ServiceDesk och Active Office får du en komplett IT-lösning som går att skala upp eller ner efter ditt aktuella behov – något som våra kunder sparar både tid och kostnader på.