Vård IT


Active IT har varit verksamma inom den privata vården sedan 1998.

Vi började med IT-förvaltning åt Saltsjöbadenssjukhus. Därefter blev det Praktikertjänst röntgen (PTJ röntgen) där vi förvaltade deras IT-infrastruktur och senare även bistå med IT-support via vår ServiceDesk. Praktikertjänst var verksamma på flera regioner i landet, Stockholm, Malmö och Västmanland där Active IT hade ansvar för allt från användare, datorarbetsplats till serverdrift.

Active IT har sedan några år tillbaka ansvar för Sophiahemmets serverdrift men hjälper även till med resurssättning av tekniker och projektledare när behovet finns i de olika verksamheterna.

Vi har de senaste åren varit med och startat upp ett antal nya vårdgivare inom områden som klinisk fysiologi och specialister i allmän- och hjärtmedicin som samtliga arbetar på uppdrag av Region Stockholm.

Som exempel kan vi nämna AlmaklinikenAcudoc FysiologlabSollentuna Fysiolog Klinik och Heart Clinic Stureplan.

Vi arbetar även med ett antal specialisttandläkarmottagningar där vi levererar helhetslösningar inom IT.

Active IT levererar även tjänster och IT-system till Aleris och Unilabs.

Journalsystem

Vi har under åren varit involverade i många av de olika journalsystem som finns på marknaden, stora som små och flera av våra kunder arbetar idag i Region Stockholm journalsystem TakeCare.

I och med att vi har kunder som använder TakeCare har vi även kunskap om och vet hur vi beställer SLLnet* koppling som krävs för att detta ska fungera.

SLLnet, ryggraden i Region Stockholms digitala infrastruktur

Vi förstår vårdverksamheter och era flöden!

Active ITs lösning för infrastruktur och säkerhetslösningar inom IT i vården blivit granskade och godkända av Swedac då några av våra kunder har ackrediterats dels inom Fysiologi men även inom Bild- och Funktionsmedicin (röntgenverksamhet).